کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج - شهر قدس - پایین تر از میدان قدس - بلوار سی متری شورا - خیابان ساحل - خیابان سرو - پلاک 16  آدرس  :
 
46853170 46818279-46818280- - (021) تلفن  :
 
 46818284 - 021  فکس  :
 
09121322205 -  09351322205  ( مهندس زند)  تلفن همراه :
 
WWW.ATARKACO.COM  وب سایت  :
 
INFO@ATARKACO.COM  ایمیل  :